Flere grove tyveri i dag

En boligeier kom hjem til uvedkommende i huset på Tasta, mens på Stangeland fikk tyver med seg utstyr for en verdi av 300.000 kroner.