Lagmannsretten kaster anken fra Rwanderen

— Siktede vil kunne øve et betydelig negativt påtrykk på vitner og undergrave beviser dersom han ikke holdes i varetekstfengsling.