• Høyere terskel for å ta i bruk permitteringer vil bidra til at virksomheter som har varierende aktivitetsnivå, for eksempel gjennom en betydelig andel prosjektordrer, blir mindre robuste over tid, kommenterer administrerende direktør Jarle Fjetland på stålverket. Tor Inge Jøssang

Stålverket får ikke hjelp fra regjeringen

Regjeringen vil ikke gjøre noe med permitteringsreglene.