Motorsportsaken til fylkestinget likevel

Motorsportanlegg-saken blir satt på sakskartet under fylkestingets møte 22. februar. Nå er det opp til fylkestingsrepresentantene å avgjøre om saken skal behandles.