• Dalaneordførere i opprør: Terje Jørgensen, Marthon Skårland, Dag Sørensen og Olav Hafstad. (Foto Arnt Olav Klippenberg)

Ordførerprotest mot skolekutt

På Nord-Jæren er det 41 plasser for mye på almennlinjene i videregående skole. Derfor vil inntaksnemnda legge ned en klasse i Dalane. Det får selv blå ordførere til å se rødt.