• Dagens torg er ikke et naturlig møtested. - Vi trenger plasser hvor det er logisk at folk treffes. Møtesteder er viktig for solabuens identitet, mener rådmann Nordbø. Cornelius Munkvik

Slik skal Sola bli en by

Et helt nytt sentrum med plass til blant annet 1700 boenheter og 5000 kontorarbeidsplasser skal lindre Sola kommunes voksesmerter.