Turid Barth Pettersen utnevnt til ridder av St. Olavs orden

Biskopfruen blir overrakt dekorasjonen neste uke.