Trafikkulykke i Klepp

Tre biler kolliderte i Kåsenvegen.