- Pass på båtar og påhengsar

Ikkje alle vårteikn er like kjærkomne. Tjuveri av båtar og påhengsar startar på denne tida. Lensmann i Rennesøy Rolf Kant, ber folk vera på vakt.