• Gramstaddalen og Vatnefjell kan bli en framtidig bydel i Sandnes, mener Olav Birkeland (H). Her står han ved Gramstadtjørn, i bakgrunnen Dalsnuten. Åsmund Ådnøy

Han tråkker på grønne tær

Boliger tett opptil Dalsnuten og i landbruksområdene på Stokka? Det må til for å løse boligmangelen på lang sikt, mener Olav Birkeland (H).