Slik lykkes guttene

Arbeidsplaner og ansvar for egen læring ser ut til å forsterke kjønnsforskjeller i skolen. Spranget opp til jentene kan bli stort ved skoler som fokuserer på selvregulert læring.