• grafikk: Kjell Arvid Berge

Bryter loven for å komme hjem

Helt fram til rundkjøringen etter Hafrsfjord bru går alt greit for beboere i Jåsundvegen. Veien videre forstår de ingenting av.