• Ein bil hamna av vegen og raste inn i eit steingjerde mellom Kleppe og Klepp stasjon seint laurdag kveld. Magnar Larsen

Bil raste inn i steingjerde

Ein bil hamna av vegen og raste inn i eit steingjerde mellom Kleppe og Klepp stasjon seint laurdag kveld.