• Sammen gjør branningeniør Georg Kalland (t.v.) og tømmermann Eskil Salte fra Byggmester Sagen St. Hansgata på Storhaug mer brannsikker. Fredrik Refvem

Tetter smug for å hindre bybrann

Siden 2010 har 150 trange mellomrom mellom hus fått tette luker for å sikre trehusbyen mot storbrann. Nå jobber brannvesenet seg bortover Pedersgata.