• Hans Johan Josefsen selger blomster, men det er et stykke mellom hver kunde. Han har vært på Torget siden 1963, og ser at utviklingen bare går nedover. Anders Minge

Når kjøpte du sist eggene dine på Torget?

Kundene forsvinner inn på handlesentrene. Vi er en utdødende rase, sier torghandlerne.