• Hyggelig handel - så lenge det varte! Hans E.H. Jacobsen

Øl og tobakk til halv pris

Det var ulovlig, men kjekt for kundene så lenge det varte:
Lagertømming i Sokndal der også øl og tobakk
ble solgt til halv pris.