Finnøy-lege: – Mangeårig ukultur med ruskjøring

Finnøybuer forteller om et feilaktig inntrykk om aksept for fyllekjøring. Kommunelegen gjennom nesten 40 år viser likevel til en mangeårig og utbredt ukultur på småøyene.