• Fem søkere har meldt sin interesse for å etterfølge Per Ramvi som universitetsdirektør ved UiS. Knut S. Vindfallet

Fem vil bli ny universitetsdirektør

To UiS-ansatte og daglig leder for et coachingfirma vil overta toppjobben etter Per Ramvi.