• Forbudt med gjennomkjøring til en gate som ikke finnes lenger. Marit Hæreid

Skiftet gatenavn – bilistene slapp bot

Gjennomkjøring til Ole Bulls gate er forbudt, viser skiltet. Men nå finnes ikke gata lenger.