Minst 8000 kroner i bot

I pirattaxisaker er det kun føreren som er ansvarlig.