– Meget sjelden art i Norge

Den døde delfinen som ble funnet på Solastranden torsdag, er en stripedelfin.