Skolenaboer får erstatning

Fire naboer til Hana barneskole får erstatning for husskader som oppsto da skolen ble bygd.