• Intet byggverk på Rennesøy er mer forhatt enn bomstasjonen på Sokn. Gunnar Bøe

Vil ikkje freda Rennfast-anlegget

Eit samrøystes kommunestyre i Rennesøy gjekk på møtet torsdag kveld mot Riksantikvaren sitt framlegg om å freda Rennfast-anlegget.