• Pål Christensen

Han trenger hjelp til å finne ryggsekken

Tyskeren som brakk foten i Setesdalsheiene og fikk et ufrivillig tre ukers opphold på Gyvasshytta ved Blåsjø, er operert hjemme i Tyskland. Det går nå så fint at han tenker mest på å få hjelp til å finne igjen ryggsekken sin.