• Leserbilde

Barn skatet på hustak

Tre gutter i 12 års-alderen skatet på det flate taket til Morgedalen barnehage med fare for å falle seks meter.