• Stein H. Jupskås

Sankthansbål antente løe

Et sankthansbål førte tirsdag kveld til full brannutrykning til et gårdsbruk på Krossberg. En gnist fra bålet fant veien innunder løetaket 30-40 meter borte.