• Søra Eigerøy blir i dag saumfart av letemannskaper.

Den savnede polakken ble oppskaket av telefon

Leteaksjonen etter en polsk Aker Soloutions-ansatt på Eigerøy konsentrer seg nå om området Regvika som er i nærheten av der polakken bor.