• Rolf Frøyland

DNA-jakt på Vitenfabrikken

Sommerskoleelevene får prøve seg som politi for en dag på Vitensenteret. En eksklusiv temposykkel er stjålet — hvem er den skyldige?