• Scanpix

Lekeplasser kan få kommunale penger

Det er ikke aktuelt for Sandnes kommune å påta seg ansvaret for felles lekeplasser.