• Det grønne markerer trase for gående, det lyseblå er kjøretraseene og det røde feltet er avsperret. (Illustrasjon: Stavanger kommune)

Kongsgårdbakken stenges for biler

Det er klart for enda en ny etappe av arbeidene på Tusenårsstedet. Det betyr trafikkomlegging fra fredag morgen.