Stjal diesel fra lastebil i Rennesøy

Stjal og sølte.