Hani anker straffeutmålingen

Saken kommer i lagmannsretten til høsten, ifølge statsadvokat Harald Grønlien.