• På grunn av frykten for svineinfluensa-smitte får kun far eller den nærmeste pårørende slippe til på fødeavdeling, barsel, fødeloftet eller barselhotellet. Jonas Haarr Friestad

Bare far får besøke føden

Kun far eller den nærmeste pårørende får nå besøke mor og nyfødt barn på Stavanger Universitetssjukehus. Det er innført strenge restriksjoner på besøk ved Kvinneklinikken på grunn av svineinfluensaen.