• Nasjonalt Garborgsenter. (Tegning: Asplan Viak)

–Garborgsenter er avhengig av statstilskot

–Det seier seg sjølv at Nasjonalt Garborgsenter ikkje kan opnast til 25. januar 2011, seier Time-ordførar Arnfinn Vigrestad. –Utan statsstøtte blir det inga opning.