• Produktive grisemødre i det såkalte navet til Jæren purkering hisser seg ikke unødig opp. Her døser de i flokk. Dyrene trives godt, forsikrer fra venstre eier Liv Høyland, Nortura-veterinær Tone Runhild Skadsem og røkter Ingrid Møgedal. (Foto Odd Pihlstrøm)

Flere griser enn folk

På 10 år er årsproduksjonen av svin i Rogaland omtrent doblet til nær en halv million dyr. Det er flere enn det er folk i fylket.