• Tor Inge Jøssang

Magnhild gir grønt lys for Tysdal

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gir klarsignal til utlysning av anbud for bygging av tunnel forbi det rasfarlige Tysdalsvatnet i Strand.