Straffet for sprengstoff-transport

To menn fra Finnøy har begge fått 10.000 kroner i bot for uforsvarlig transport av et halvt tonn sprengstoff.