• - Eg har ikkje føreslått å utsetja skulen, men i sak om rom- og funksjonsprogram - som skal behandlast i fylkestinget i oktober - har fylkesrådmannen opplyst at det tar lengre tid å bli ferdig, seier fylkesrådmann Trond Nerdal.

- Eg har ikkje føreslått å utsetja skulen

Fylkesrådmannen i Rogaland meiner han berre har opplyst om at det vil ta lengre tid å bli ferdig med den nye vidaregåande skulen på Bryne.