• En askobil har veltet på Bueveien, langs fylkesvei 504, i nærheten av Varhaug. Helge Vinningland

Tilhenger veltet

Fullastet med egg.