• For å få på plass ny belysning, må den gamle fjernes. Stavanger kommune

Mørkt i Byparken og ved Kongsgård

Byparken i Stavanger mørklegges fram til søndag. Mørket rammer særlig området ved Paviljongen og Stavanger Katedralskole, Kongsgård.