Over 300 gardar borte på ti år

I snitt har det dei siste ti åra blitt lagt ned vel 30 gardsbruk i Ryfylke kvart år. Draumen om ljos i kvart vindauge lever farleg.