90 kroner i utbytte etter gateran

En 19-åring fra var med på å rane to gutter på 13 og 14 år. Til sammen var utbyttet 90 kroner.