Mer statsstøtte til grønn gass

Enova viderefører et støtteprogram for biogassutbygging i Norge i tre nye år. Det kan utløse milliard-investeringer.