• Fra fremleggelsen av budsjettet til flertallspartiene i Sandnes. Ordfører Stanley Wirak (Ap) (t.v), varaordfører Pål Morten Borgli (Frp), Sp-gruppeleder Martin S. Håland og SVs Jan Refsnes. Pål Christensen

Ingen eiendomsskatt i Sandnes

Helse, omsorg og skole skjermes mot økonomiske kutt og flertallspartiene Ap, Frp, Sp, Sv og Pensjonistpartiet er enige om at det heller ikke neste år blir eiendomsskatt.