Nær 77.000 besøkte Sandnes kulturhus

For andre år på rad kan! kulturhussjef Anders! Netland notere rekord-!besøk i Kulturhuset. 76.609 publikummere ble resultatet for 2008, en !økning på 9 prosent.