• Øl og rusbrus står i dag synlig i butikkhyllene. Pål Christensen

Kvadsheim vil gjøre øl mindre synlig

Senterpartipolitiker Bjarne Kvadsheim synes øl og rusbrus er altfor mye synlig i dagligvarebutikkene. Han ber skjenkeutvalget diskutere plasseringen av alkoholholdige varer i butikkene.