• Talefør ungdom med sterke meninger var samlet i bystyresalen tirsdag, og diskuterte blant annet rusproblematikk. Bakerst fra venstre: Benedikte Nodland, Karina Bru, Julie Vågå, Oda Bjørholm, varaordfører Anna Serafima Svendsen Kvam , Amalie Boye, Sverre Kai, Malvin Halle Kvam.

Sterke meninger i ungdommens bystyre

Tirsdag hadde ungdommens bystyre i Stavanger møte. Stavangerungdommens rusbruk sto på dagsorden.