Ryfylketrafikken vokser, krav om flere avganger

Ingen merker trafikkveksten i Ryfylke-fjordene bedre enn pendlerne i Strand.