Står fast på pengeløfte til jervejeger

Sau-og geitelaget i Rogaland meiner dei har råderett over sine eigne pengar og vil ikkje trekka tilbake løftet om 20.000 kroner i vederlag til den jegeren som feller jerven det blir drive lisensjakt på fram til 15. februar.