Vind i seilene for Solabladet-redaktør

Hilde Garlid knoter med dialekten og har en mann som knoter med finansene. Men på jobb går det greit.